Webropol Login

Tärkeä tiedote Important Notice
Webropolin uusi 3.0-versio löytyy oikeasta yläreunasta: You find the new Webropol 3.0 on the right side top bar.
kuvassa navigointipalkki. Nuoli osoittaa Webropol 3.0 linkkiin Navigation bar. Arrow points at Webropol 3 link.
Webropolissa on valmis kansiorakenne, johon sinun tulee omat kyselysi luoda (katso kuvio). Valitse ensin henkilöstön tai opiskelijoiden kansio ja sen jälkeen sen yksikön kansio, johon kuulut (1). In the Webropol there is a predefined file structure in which you must create your own questionnaires (see figure). First choose the staff or students' folder and then the folder of the unit to which you belong (1).
Jos haluat perustaa oman alikansion esim. samaan projektiin liittyviä kyselyitä varten, anna kansiolle nimeksi ensisijaisesti oma nimesi (sukunimi ja etunimi) (2). Tarvittaessa voit myös antaa kansiolle projektin tai ryhmän nimen. If you want to create a subfolder e.g. for the questionnaires of the same project, name it primarily after your name (last name and first name) (2). If necessary, you may also use the name of a project or a group.

Tietosuojaselosteet ja käyttösäännöt

Processing personal data in the Webropol survey programme

kuva kirjautumissivusta/login page picture

Jatka/Continue